Sąsiedzi

pani Teresa

pan Seweryn

Monika

pani Kazia/Kasia

państwo Halina i Jerzy

pan X

sąsiedzi z 1. piętra

państwo Elżbieta i Andrzej

pani Basia

pani Maria

Projekt Sąsiedzi stanowi zbiorowy portret mini-społeczności, a zarazem dokumentuje przekraczanie przeze mnie granic znajomości czy czasem wręcz intymności, wyznaczonych przez codzienne relacje.

Praca ta jest rozwinięciem zadania z zajęć z Mikołajem Grynbergiem. Sama narzuciłam sobie cel, aby portretowaną grupą byli właśnie moi sąsiedzi. Wówczas jednak trema związana z nieuniknioną z nimi konfrontacją, sprowokowała mnie do stworzenia sytuacji, w której fotografując, a więc obserwując, sama nie jestem widziana. Tak powstała seria zdjęć wykonanych przez wizjer moich drzwi. Uzyskane w ten sposób obrazy rzuciłam następnie na ich powierzchnię, otrzymując efekt ich przezierności. Miałam jednak świadomość, że jest to pewien rodzaj efektownej, ale jednak ucieczki od właściwego tematu.

Oczywistym rozwinięciem projektu w ramach pracy dyplomowej było wyjście poza te drzwi i nawiązanie rzeczywistego kontaktu. Jak w każdej sprawie, tak i tu, najtrudniejszy okazał się pierwszy krok, a momenty do których dopuścili mnie z aparatem niektórzy, zaskoczyły mnie samą. Oczywiście nie w każdym przypadku udało się przejść tę samą drogę, czasem z powodu nieobecności, czasem niegotowości na taką otwartość. Sytuacje te w projekcie zasygnalizowane zostały pustymi miejscami.

Jest więc to opowieść o moich sąsiadach, ale także o moich z nimi relacjach, a przede wszystkim o moim dojrzewaniu do wejścia z aparatem w życie ludzi, których znałam niejednokrotnie jedynie z widzenia.