Projekt zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego